Sve informacije o Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (brošure za učenike - buduće sudente, promotivni video fakulteta, priručnike za studente prve godine studija) pogledajte na sljedećoj poveznici: http://www.pfri.uniri.hr/web/hr/index.php