Maturijada – 19.05.2017. (petak), plan kretanja povorke gradskim ulicama, glazbeno scenski program te sigurnosni aspekt.

               

  • 18,00 do 19,00 – Vunsko polje, sakupljanje maturanata za povorku
  • 19,00………..  –  kretanje povorke
  • Sa Vunskog polja povorka skreće prema Đaferu i Radićevoj ulici, nastavlja kompletnom Radićevom ul. do korza te cijelim korzom do kružnog toka, ulazak u Domobransku ulicu, nastavlja Domobranskom ulicom do sportske dvorane i skreće prema športsko rekreacijskom centru Korana.
  •  tvrtka Čistoća će odmah po završetku povorke očisti gradske ulice.
  • Po dolasku maturanata na prostor ŠRC Korana , maturanti bi odmah trebali uči u prostor gdje se održava manifestacija zbog svoje sigurnosti. Zabranjeno je unošenje transparenata i bilo kakvih rekvizita sa kojim se i nehotično mogu prouzročiti povrede. ( Svi transparenti i rekviziti mogu se preuzeti po završetku manifestacije )
  • Redarska služba organizirana je unutar ograđenog prostora gdje se i održava manifestacija, te nije odgovorna za događaje ( remećenje javnog reda i mira ) izvan zone odgovornost tj. ograđenog prostora.
  •  Unutar ograđenog prostora  nalazi se montažna hala –šator, pruža se jednostavna ugostiteljska usluga, postavljeni su kemijski WC-i, i održava se glazbeni program.
  • Organizirana je čuvarsko – redarska služba koja se sastoji od 25 propisno označenih djelatnika koji će biti raspoređeni unutar naše zone odgovornosti tj. ograđenog prostora uz zaštitnu ogradu, na ulazu u prostor i u šatoru. 
  • Maturantima nije dozvoljeno nakon ulaska na prostor održavanja manifestacije, ponovo napuštanje prostora, tj. izlazak. U tom slučaju mora se kupiti nova ulaznica.
  • Prostor se može napustiti samo u slučaju više sile.

Glazbeno scenski dio programa i proslava «maturijade « odvijati će se na ŠRC – KORANA,  u montažnoj hali šatoru. Nastupiti će ;

 « grupa MAGAZIN «  i STRINGS BAND,  u periodu od 20,00 do 03,00 sata.Organizirana je ugostiteljska ponuda, a piće će biti točeno u plastične čaše. Nadamo se da će kao i svih prošlih godina Maturijada proći u dobroj zabavi i bez značajnijih ekscesa.