Županijski savjet mladih inicijator je Programa za mlade Karlovačke županije, uz potporu Ministarstva a demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Karlovačku županiju i udrugu Carpe diem. U svrhu toga, mole se mladi, od 15 do 30 godina, da ispune anketu s ciljem prikupljanja podataka o potrebama mladih na području Županije. Poveznica na anketu je: http://capi.ipsosadria.com/hr/webcatioth/indexpopup.php3?id_project=335 .