Podjela svjedodžbi o položenoj Državnoj maturi održat će se u četvrtak, 21.7.2016., s početkom u 12.00 sati u Školi u sljedećim učionicama:

4.A         učionica broj 27

4.B          učionica broj 9

4.C          učionica broj 10

4.D         učionica broj 30

4.E          učionica broj 32

4.F          učionica broj 34

Napomena: Za upis na sve fakultete i visoka učilišta dovoljan je upisni broj s postani-student.