Poštovani učenici! Na oglasnoj ploči škole objavljen je raspored za prva dva dana održavanja produžne nastave koja počinje od sutra, 14.6. i završava 24.6. Molimo vas da se pridržavate rasporeda. Hvala