Ovogodišnju Noć knjige obilježili smo prikupljajući „ljekovitu literaturu”, a tema Ljekovita moć knjige pokazala se kao dobar poticaj za razmišljanje o literaturi kao lijeku za tugu, ljutnju, strah, sram, razočaranje, nedostatak motivacije. Prikupili smo 69 prijedloga ljekovite literature – najviše za tugu i usamljenost, a najmanje za ljutnju i sram. Pristiglo je i nekoliko likovnih radova motiviranih navedenim emocijama.

Ove školske godine nastavljamo s povezivanjem prikupljene „ljekovite literature” i likovnog stvaralaštva (klasične likovne tehnike, digitalni alati, fotografije) pa pozivamo učenike da se uključe i svojim likovnim radovima odgovore na navedenu temu ili spomenute emocije. Na temelju prikupljenih prijedloga „ljekovite literature” ili citata učenici mogu naslikati odabranu emociju, osmisliti naslovnicu navedenih knjiga, fotografirati, izraditi plakate i sl. 

Radove možete predati svojim nastavnicama likovne umjetnosti ili donijeti u knjižnicu. Rok za predaju radova je 8. studenoga 2021., a izložba radova bit će postavljena 15. studenoga 2021. u prostorijama Gimnazije Karlovac.