U siječnju 2023. navršava se 80 godina od smrti Nikole Tesle koji je od 1870. do 1873. bio rakovački đak. Pohađao je Carsku i kraljevsku veliku realku u Rakovcu koja je nakon spajanja s Kraljevskom gimnazijom u Karlovcu postala Kraljevska velika realna gimnazija u Rakovcu.

Današnja Gimnazija Karlovac, nastala kao sljednica Kraljevske velike realne gimnazije, u istoj zgradi čuva bogatu zbirku učila iz 19. i 20. stoljeća – zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske.

Obljetnica smrti Nikole Tesle prigoda je da pokažemo dio učila koja su se koristila u nastavi u Carskoj i kraljevskoj velikoj realki kada ju je pohađao Nikola Tesla.

Neki su uređaji i danas korisni u nastavi kao demonstracijsko sredstvo.