UVODNI GOVOR

Uoči 250. obljetnice Gimnazije Karlovac...

Gimnazija Karlovac ima prošlost zabilježenu i u bezbrojnim pričama njezinih učenika, nastavnika i roditelja. Zajedničko je svim pripovjedačima da je upravo u njihovo vrijeme Gimnazija Karlovac bila najbolja i najzahtjevnija, a najljepše da su im riječi pune ljubavi i osjećaja pripadnosti.
Škola koju smo pohađali ili još uvijek pohađamo, u kojoj smo radili ili još uvijek radimo, u koju smo išli ili još uvijek idemo informirati se o uspjehu naše djece ostaje i jest trajna poveznica, tema razgovora i sjećanja na prijateljstva, ljubavi, razočaranja i velike životne odluke.
Riječ obrazovanje povezana je s riječju obraz, a obraz je ono što nas određuje, po čemu se razlikujemo, što pokazujemo svijetu i po čemu želimo da nas poznaju. U Gimnaziji su obrazovane generacije učenika koje su svoj obraz ponijele u svijet. Ipak, riječ obraz ponajprije označava vrijednosti koje njegujemo i zapisujemo u ljudsko srce, a ne one koje učimo i zapisujemo u ljudski um. Veličina je naše škole upravo u nastojanju da se odgoj i obrazovanje stope u obrazima učenika kako bi ponosno i vedro išli svojim gradom, domovinom, svijetom.
Prošlost Gimnazije Karlovac neodvojiva je od prošlosti grada Karlovca. Ako je grad tijelo, Gimnazija je njegova duša. Karlovac je šesterokraka zvijezda, a Gimnazija kao da je jedan od njegovih krakova; krakova punine, privrženosti i pogleda prema naprijed.
Povodom 250. obljetnice gimnazijskog obrazovanja u Karlovcu ovom mrežnom stranicom nastojali smo pokazati naš obraz – našu prošlost, sadašnjost i ohrabriti se za budućnost.

Dobro došli u svijet karlovačkih gimnazijalaca!

U Karlovcu u travnju 2016. godine o dvjestopedestoj obljetnici gimnazijskog obrazovanja u Karlovcu.

ravnateljica 
ravnateljica Gimnazije Karlovac
Snježana Štranjgar, prof.

NASTAVNICI

 • Daniela Basar Starešina
  magistra fizike i informatike
 • Ivana Bartolac
  mag. edukacije hrvatskog i engleskog jezika
 • Gordan Begler
  prof. geografije
 • Petra Bjelajac
  mag. edukacije hrvatskoga jezika i književnosti
 • Mirjana Bošnjak
  prof. mentor njemačkoga jezika i komparativne književnosti, voditeljica Školskoga stručnog vijeća profesora njemačkoga jezika
 • Ante Brozović
  prof. psihologije, satničar
 • Tanja Brozović Novosel
  prof. hrvatskoga jezika i književnosti
 • Anka Cigić
  prof. njemačkog jezika i književnosti
 • Slađana Cvitičanin
  mr. sc., prof. savjetnik biologije i kemije
 • Zvonka Čurjak
  prof. glazbene kulture
 • Jelena Despot
  prof. savjetnik engleskoga i ruskoga jezika i književnosti
 • Edita Erdeljac
  prof. mentor fizike i kemije
 • Snježana Fištrović
  prof. mentor njemačkoga jezika i književnosti i prof. pedagogije
 • Ana Furač
  magistra francuskoga jezika i književnosti i magistra njemačkoga jezika i književnosti
 • Sanda Furjanić
  prof. hrvatskoga jezika i književnosti, dipl. knjižničar, školska knjižničarka
 • Vera Glazer
  mr. sc. prof. mentor matematike
 • Antun Goldašić
  prof. matematike i fizike
 • Vesna Gosta
  prof. biologije
 • Anita Grabovac
  prof. mentor biologije i kemije
 • Ognjen Gravora
  prof. povijesti
 • Vlasta Hrvat
  dipl. pedagog, školska pedagoginja
 • Ivana Huljev
  mr. sc. prof. savjetnik biologije i kemije
 • Natalija Jadrić
  prof. savjetnik geografije i povijesti, voditeljica ŽSV-a profesora povijesti
 • Sandra Jurić
  prof. fonetike i hrvatskoga jezika i književnosti, voditeljica Školskoga stručnog vijeća profesora hrv. jezika
 • Snežana Kirin Mataković
  prof. mentor fizike
 • Branka Knežević
  prof. tjelesne i zdravstvene kulture, voditeljica Školskoga stručnog vijeća profesora tjelesne kulture
 • Matej Kobašlić
  magistar edukacije engleskoga jezika i književnosti i filozofije
 • Marina Kubura
  prof. likovnoga odgoja i likovne umjetnosti
 • Margareta Kulaš
  prof. mentor geografije
 • Marija Lukežić Štedul
  mag. kineziologije
 • Marina Ljubenko
  prof. matematike i informatike, voditeljica Školskoga stručnog vijeća profesora matematike i informatike
 • Davor Malović
  dipl. inženjer matematike
 • Ankica Medved Paulić
  prof. psihologije i dipl. psiholog, školska psihologinja
 • Tanja Mihaljević
  prof. savjetnik fizike i kemije
 • Antun Milinković
  prof. biologije i kemije
 • Zrinka Nekić
  prof. savjetnik ruskoga jezika i književnosti i latinskoga jezika i rimske književnosti
 • Nataša Pavlović
  prof. povijesti umjetnosti i francuskoga jezika i književnosti
 • Igor Petrović
  prof. fizike i tehnike s informatikom
 • Denis Plavetić
  prof. savjetnik engleskoga jezika i književnosti i povijesti, voditelj ŽSV i ŠSV-a profesora engleskoga jezika, upisni koordinator
 • Dalia Popović
  prof. grčkoga jezika i književnosti i latinskoga jezika i rimske književnosti
 • Martina Pudina
  prof. mentor engleskoga jezika i književnosti i poljskoga jezika i književnosti, ispitna kordinatorica za državnu maturu
 • Monika Puhalo 
  prof. španjolskoga i francuskoga jezika
 • Mojca Rapo
  prof. filozofije i ruskoga jezika i književnosti, voditeljica Školskoga stručnog vijeća prof. filozofije, logike, psihologije, sociologije, politike, etike, vjeronauka
 • Marijana Smokrović
  prof. povijesti i dipl. povjesničar
 • Snježana Srdić
  prof. hrvatskoga jezika i književnosti
 • Almir Šabić
  vjeroučitelj islamskog vjeronauka
 • Vlatka Šavor
  prof. povijesti i geografije, voditeljica Školskoga stručnog vijeća profesora geografije i povijesti
 • Tomislav Šegina
  mag. mentor religiozne pedagogije i katehetike
 • Franjo Škrtić 
  prof. tjelesne i zdravstvene kulture
 • Snježana Štranjgar
  prof. savjetnik povijesti i geografije, ravnateljica
 • Zrinka Tomašković
  prof. matematike
 • Zdenka Trbović Janjanin
  magistra polonistike i magistra edukacije talijanskoga jezika i književnosti
 • Josipa Uzelac Goršić
  prof. njemačkoga jezika i dipl. lingvist
 • Martina Vičić Crnković
  prof. savjetnik hrvatskoga jezika i književnosti, voditeljica ŽSV-a profesora hrvatskoga jezika
 • Ivanka Vuglešić
  prof. hrvatskoga jezika i književnosti
 • Dora Vranjican
  magistra psihologije, školska psihologinja
 • Martina Žabčić
  magistra edukacije engleskoga jezika i književnosti i hrvatskoga jezika i književnosti
 • Karmela Žibrat
  prof. sociologije, etike, politike i gospodarstva, voditeljica ŽSV-a profesora sociologije, politike i gospodarstva
 • Jasminka Žiža
  prof. savjetnik kemije i biologije, voditeljica Školskoga stručnog vijeća profesora kemije i biologije

ADMINISTRATIVNA SLUŽBA

 • Branka Bežan
  upr. pravnik, tajnica škole
 • Tihana Cvitešić
  struč. spec. oec., voditeljica računovodstva
 • Helena Praunsperger
  administrativna referentica

POMOĆNO–TEHNIČKA SLUŽBA

 • Jela Gojak
  čistačica
 • Marica Sviličić
  čistačica
 • Višnja Tomašić
  čistačica
 • Ivanka Potnar
  čistačica
 • Ilija Špoljarić
  domar

ŠKOLSKI ODBOR

 • Gordan Begler,
  predsjednik Školskoga odbora
 • Nataša Horvat
  članica, predstavnik Osnivača
 • Draženka Sila Ljubenko
  članica, predstavnik Osnivača
 • Marijana Tomičić
  članica, predstavnica Osnivača
 • Karmela Žibrat,
  članica, predstavnica Skupa radnika Gimnazije Karlovac
 • Snježana Srdić,
  članica, predstavnica Nastavničkog vijeća
 • Elvira Bosanac-Domazet
  članica, predstavnica Vijeća roditelja

Gimnazijski smjerovi

 • Opća gimnazija
 • Prirodoslovno matematička gimnazija
 • Jezična gimnazija
 • Prirodoslovna gimnazija

GIMNAZIJA

OPĆA

JEZIČNA

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKA

PRIRODOSLOVNA

NASTAVNI PREDMET

1.
raz

2.
raz

3.
raz

4.
raz

1.
raz

2.
raz

3.
raz

4.
raz

1.
raz

2.
raz

3.
raz

4.
raz

1.
raz

2.
raz

3.
raz

4.
raz

Hrvatski

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

I. strani jezik

3

3

3

3

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

II. strani jezik

2

2

2

2

4

3

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

Latinski jezik

2

2

-

-

2

2

-

-

2

2

-

-

2

2

-

-

Francuski jezik

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

Glazbena umj.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

2

Likovna umj.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

2

-

Psihologija

-

1

1

-

-

-

2

-

-

-

1

-

-

-

1

-

Logika

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

Filozofija

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

2

Sociologija

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

1

-

-

-

1

-

Povijest

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Geografija

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

-

2

2

2

-

Matematika

4

4

3

3

3

3

3

3

5

5

6

6

4

4

3

3

Fizika

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

2+1

2+1

2+1

2+1

Kemija

2

2

2

2

2

2

-

-

2

2

2

2

-

-

-

-

Kemija s vježbama

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2+2

2+2

2+2

2+2

Biologija

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2+1

2+1

2+1

2+1

Informatika

2

-

-

-

-

2

-

-

3

3

3

3

2

2

-

-

Politika i gospodarstvo

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

TZK

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Vjeronauk/Etika

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Geologija

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Izborna nastava

-

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

UKUPNO

32

32

32

32

32

33

33

32

33

33

33

33

34

34

34

34

 

Izborna nastava za Opću gimnaziju: Filmska umjetnost, Informatika, Latinski jezik, Politička geografija, Psihologija, Engleski jezik s poslovnim dopisivanjem, Povijest, Fizika, Zbor.

Izborna nastava za Prirodoslovnu gimnaziju: Njemački jezik, Osnove ekologije

Fakultativna nastava: Francuski jezik, Španjolski jezik, Talijanski jezik, DSD nastava za njemačku jezičnu diplomu, Nacrtna geometrija.

Dopunska i dodatna nastava: Matematika, Informatika, Eksperimentalna fizika, Eksperimentalna kemija, Eksperimentalna biologija.

Izvannastavne aktivnosti: Studio 8, Školski sportski klub, Arboretum, Debatni klub, Gimnazijski plesni ritam, Novinarsko i literarno izražavanje, Dramska skupina, Likovne crtice, Videodružina, Zbor „Ad libitum“, Psihologija kreativnosti, GLOBE, Foto sekccija.

Stvaramo trudom, mladošću, umom i dušom, težimo uvijek višem i boljem.

“U iste rijeke stupamo i ne stupamo, jesmo i nijesmo” Heraklit
”Savršenstvo duše ispravlja slabost tijela, ali jakost tijela bez razuma ne čini dušu ništa boljom“ Demokrit
Gimnazija Karlovac
”Mnoge mnogoznalice nemaju pameti” Demokrit