UVODNI GOVOR

Uoči 250. obljetnice Gimnazije Karlovac...

Gimnazija Karlovac ima prošlost zabilježenu i u bezbrojnim pričama njezinih učenika, nastavnika i roditelja. Zajedničko je svim pripovjedačima da je upravo u njihovo vrijeme Gimnazija Karlovac bila najbolja i najzahtjevnija, a najljepše da su im riječi pune ljubavi i osjećaja pripadnosti.
Škola koju smo pohađali ili još uvijek pohađamo, u kojoj smo radili ili još uvijek radimo, u koju smo išli ili još uvijek idemo informirati se o uspjehu naše djece ostaje i jest trajna poveznica, tema razgovora i sjećanja na prijateljstva, ljubavi, razočaranja i velike životne odluke.
Riječ obrazovanje povezana je s riječju obraz, a obraz je ono što nas određuje, po čemu se razlikujemo, što pokazujemo svijetu i po čemu želimo da nas poznaju. U Gimnaziji su obrazovane generacije učenika koje su svoj obraz ponijele u svijet. Ipak, riječ obraz ponajprije označava vrijednosti koje njegujemo i zapisujemo u ljudsko srce, a ne one koje učimo i zapisujemo u ljudski um. Veličina je naše škole upravo u nastojanju da se odgoj i obrazovanje stope u obrazima učenika kako bi ponosno i vedro išli svojim gradom, domovinom, svijetom.
Prošlost Gimnazije Karlovac neodvojiva je od prošlosti grada Karlovca. Ako je grad tijelo, Gimnazija je njegova duša. Karlovac je šesterokraka zvijezda, a Gimnazija kao da je jedan od njegovih krakova; krakova punine, privrženosti i pogleda prema naprijed.
Povodom 250. obljetnice gimnazijskog obrazovanja u Karlovcu ovom mrežnom stranicom nastojali smo pokazati naš obraz – našu prošlost, sadašnjost i ohrabriti se za budućnost.

Dobro došli u svijet karlovačkih gimnazijalaca!

U Karlovcu u travnju 2016. godine o dvjestopedestoj obljetnici gimnazijskog obrazovanja u Karlovcu.

ravnateljica 
ravnateljica Gimnazije Karlovac
Snježana Štranjgar, prof.

NASTAVNICI

 • Daniela Basar Starešina
  magistra fizike i informatike
 • dr. sc. Krešimir Baumann
  profesor biologije i kemije
 • Ivana Bartolac
  mag. edukacije hrvatskog i engleskog jezika
 • Gordan Begler
  prof. geografije
 • Mirjana Bošnjak
  prof. savjetnik njemačkoga jezika i komparativne književnosti, voditeljica Školskoga stručnog vijeća profesora njemačkoga jezika
 • Ante Brozović
  prof. psihologije, satničar
 • Tanja Brozović Novosel
  prof. hrvatskoga jezika i književnosti
 • Krešimir Butković
  prof. matematike
 • Anka Cigić
  prof. njemačkog jezika i književnosti
 • Slađana Cvitičanin
  mr. sc., prof. savjetnik biologije i kemije
 • Zvonka Čurjak
  prof. glazbene kulture
 • Edita Erdeljac
  prof. fizike i kemije
 • Snježana Fištrović
  prof. njemačkoga jezika i književnosti i prof. pedagogije, školska pedagoginja
 • Ana Furač
  magistra francuskoga jezika i književnosti i magistra njemačkoga jezika i književnosti
 • Sanda Furjanić
  prof. hrvatskoga jezika i književnosti, dipl. knjižničar, školska knjižničarka
 • Antun Goldašić
  prof. matematike i fizike
 • Anita Grabovac
  prof. biologije i kemije
 • Ognjen Gravora
  prof. povijesti
 • Ivana Huljev
  mr. sc. prof. savjetnik biologije i kemije
 • Natalija Jadrić
  prof. savjetnik geografije i povijesti, voditeljica ŽSV-a profesora povijesti
 • Snežana Kirin-Mataković
  prof. savjetnik fizike, voditeljica ŽSV-a nastavnika fizike osnovnih i srednjih škola
 • Branka Knežević
  prof. tjelesne i zdravstvene kulture, voditeljica Školskoga stručnog vijeća profesora tjelesne kulture
 • Josip Karas
  nastavnik fizike
 • Matej Kobašlić
  magistar edukacije engleskoga jezika i književnosti i filozofije
 • Marina Kubura
  prof. likovnoga odgoja i likovne umjetnosti
 • Margareta Kulaš
  prof. mentor geografije
 • Marija Lukežić Štedul
  mag. mentor kineziologije
 • Marina Ljubenko
  prof. matematike i informatike, voditeljica Školskoga stručnog vijeća profesora matematike i informatike
 • Davor Malović
  dipl. inženjer matematike
 • Ankica Medved Paulić
  prof. psihologije i dipl. psiholog, školska psihologinja
 • Tanja Mihaljević
  prof. fizike i kemije
 • Antun Milinković
  prof. biologije i kemije
 • Anita Milunić
  prof. talijanskog jezika i književnosti i španjolskog jezika i književnosti
 • Zrinka Nekić
  prof. izvrsni savjetnik ruskoga jezika i književnosti i latinskoga jezika i rimske književnosti
 • Nataša Pavlović
  prof. povijesti umjetnosti i francuskoga jezika i književnosti
 • Igor Petrović
  prof. fizike i tehnike s informatikom
 • Andreja Pevec
  prof. mentor hrvatskog jezika i književnosti i komparativne književnosti
 • Denis Plavetić
  prof. savjetnik engleskoga jezika i književnosti i povijesti, voditelj ŽSV i ŠSV-a profesora engleskoga jezika, upisni koordinator
 • Dalia Popović
  prof. grčkoga jezika i književnosti i latinskoga jezika i rimske književnosti
 • Martina Pudina
  prof. mentor engleskoga jezika i književnosti i poljskoga jezika i književnosti, ispitna kordinatorica za državnu maturu
 • Monika Puhalo 
  prof. španjolskoga i francuskoga jezika
 • Mojca Rapo
  prof. filozofije i ruskoga jezika i književnosti, voditeljica Školskoga stručnog vijeća prof. filozofije, logike, psihologije, sociologije, politike, etike, vjeronauka
 • Marijana Smokrović
  prof. povijesti i dipl. povjesničar
 • Maja Sokač
  Magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti
 • Snježana Srdić
  prof. hrvatskoga jezika i književnosti
 • Vlatka Šavor
  prof. povijesti i geografije, voditeljica Školskoga stručnog vijeća profesora geografije i povijesti
 • Tomislav Šegina
  mag. mentor religiozne pedagogije i katehetike
 • Franjo Škrtić 
  prof. tjelesne i zdravstvene kulture
 • Snježana Štranjgar
  ravnatelj mentor
 • Zrinka Tomašković
  prof. matematike
 • Josipa Uzelac Goršić
  prof. njemačkoga jezika i dipl. lingvist
 • Vladimir Valić
  dipl. ing. matematike
 • Martina Vičić Crnković
  prof. savjetnik hrvatskoga jezika i književnosti
 •  Petra Vinski
   mag. edukacije hrvatskog i engleskog jezika
 • Martina Žabčić
  magistra edukacije engleskoga jezika i književnosti i hrvatskoga jezika i književnosti
 • Tin Žaja
  mag. geografije
 • Karmela Žibrat
  prof. sociologije, etike, politike i gospodarstva
 • Jasminka Žiža
  prof. savjetnik kemije i biologije, voditeljica ŽSV profesora kemije

ADMINISTRATIVNA SLUŽBA

 • Branka Bežan
  upr. pravnik, tajnica škole
 • Tihana Cvitešić
  struč. spec. oec., voditeljica računovodstva
 • Helena Praunsperger
  administrativna referentica

POMOĆNO–TEHNIČKA SLUŽBA

 • Jela Gojak
  čistačica
 • Marica Sviličić
  čistačica
 • Višnja Tomašić
  čistačica
 • Ivanka Potnar
  čistačica
 • Ilija Špoljarić
  domar

ŠKOLSKI ODBOR

 • Denis Plavetić,
  predsjednik Školskoga odbora
 • Nataša Horvat
  članica, predstavnica Osnivača
 • Vlatka Hoffer Smerdelj
  članica, predstavnik Osnivača
 • Ivan Štedul
  član, predstavnik Osnivača
 • Karmela Žibrat,
  članica, predstavnica Skupa radnika Gimnazije Karlovac
 • Snježana Fištrović,
  članica, predstavnica Nastavničkog vijeća
 • Elvira Bosanac-Domazet
  članica, predstavnica Vijeća roditelja

Stvaramo trudom, mladošću, umom i dušom, težimo uvijek višem i boljem.

“U iste rijeke stupamo i ne stupamo, jesmo i nijesmo” Heraklit
”Savršenstvo duše ispravlja slabost tijela, ali jakost tijela bez razuma ne čini dušu ništa boljom“ Demokrit
Gimnazija Karlovac
”Mnoge mnogoznalice nemaju pameti” Demokrit