Digitalizacija nastavnih zidnih slika iz botanike i zoologije

Nastavna pomagala prirodoslovne zbirke (1189 eksponata – 1153 iz područja biologije, geografije, geologije i 36 iz područja fizike) koriste se u nastavi od 70-ih godina 19. st. Imaju veliku pedagoško-metodičku te povijesnu vrijednost zbog svoje izvornosti, reprezentativnosti i rijetkosti (poznato je tek nekoliko sličnih srednjoškolskih zbirki u Hrvatskoj). U veljači 2015. godine cjelokupna zbirka nastavnih pomagala iz prirodoslovlja proglašena je kulturnim dobrom Republike Hrvatske.

Projekt digitalizacije 2015. godine obuhvatio je 84 nastavne zidne slike iz botanike i zoologije.

Odabir građe i priprema metapodataka:
Antun Milinković, prof., voditelj prirodoslovne zbirke
Stručni savjet:
Sanda Furjanić, prof., knjižničarka
Prijevod:
Denis Plavetić, prof. savjetnik engleskoga jezika