Školska izvješća vrijedni su izvori za proučavanje povijesti škole i školstva te utjecaja koji je škola imala u životu grada Karlovca. Najstarije sačuvano školsko izvješće tiskano je 1817. godine na latinskom jeziku, nalazi se u fondu Gradskog muzeja Karlovac. Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić" Karlovac i Državni arhiv u Karlovcu čuvaju izvješća iz 1825., a Hrvatski školski muzej i Državni arhiv u Karlovcu izvješća iz 1827. i 1835. godine. Ta izvješća sadrže osnovne podatke o podrijetlu, ponašanju i napretku u učenju. Tijekom 19. stoljeća izvješća se objavljuju na njemačkom i hrvatskom jeziku i donose sve više podataka o učenicima, djelatnicima, nastavnom procesu, organizaciji nastave, opremljenosti škole, školskim propisima i školskoj svakodnevici te postaju vrijedan dokument za proučavanje povijesti gimnazije i školstva općenito, ali i povijesti grada Karlovca i Hrvatske.

Odabir građe i priprema metapodataka:
Sanda Furjanić, prof., knjižničarka 
Stručni savjet:
Dragica Gršić, prof. povijesti
Natalija Jadrić, prof. savjetnik povijesti
Snježana Štranjgar, prof. savjetnik povijesti
Antun Milinković, prof. biologije
Prijevod:
Denis Plavetić, prof. savjetnik engleskoga jezikaMirjana Bošnjak, prof. njemačkoga jezika
Zrinka Nekić, prof. mentor latinskoga jezika