U sklopu nastave engleskog jezika, a u suradnji s Odsjekom za razvoj i europske integracije Karlovačke županije, učenici trećih i četvrtih razreda uključeni su u radionicu pod nazivom „EU Information Hunt“. Učenici su posjetili Odsjek gdje su imali priliku vidjeti kratku prezentaciju o povijesti i radu Odsjeka, kao i o samoj Europskoj uniji. Zatim su odgovarali na pitanja tako da su sami tražili odgovore na upitnik koji su dobili  na satu engleskog jezika. Na taj način učenici na dinamičniji način uče o povijesti, organizaciji te ustroju EU-a.