Vijeće učenika ove je školske godine konstituirano u svim srednjim školama, pa tako i u Gimnaziji 16. listopada 2001. godine, odlukom Ministarstva prosvjete i športa. Vijeće učenika čine svi predsjednici razrednih odjela, tako da naše Vijeće ima 24 člana. Za predsjednicu je izabrana Dunja Grčić (4. c). Zadatak je Vijeća učenika da predstavlja interese učenika.