Prostor Gimnazije koristio se i za obrazovanje odraslih, već zaposlenih radnika, o čemu svjedoči bilješka iz 1976. godine: „Srednja radnička škola radi u sustavu Gimnazije „Dr. Ivan Ribar“. Osnovna je djelatnost škole obrazovanje odraslih zaposlenih radnika. Nastava traje tri godine. Polaznici stječu srednje obrazovanje.“