Dvije su najvažnije komponente uzgoja mladeži – škola i dom. Zato si je poput ostalih zavoda i naš uzeo za zadaću da osnuje udruženje koje će imati svrhu da što duže povezuje školu i dom. Tako je niknula misao da se osnuje u školskoj godini 1930./1931. Zajednica doma i škole. Ravnateljstvo je pozvalo nekoliko đačkih roditelja koji su sastavili pravila Zajednice doma i škole i poslalo ih Ministarstvu prosvjete na odobrenje.