Budući da su nastavnici u to vrijeme bili jedini izvor informacija, često su se održavala predavanja o različitim temama namijenjenim učenicima i roditeljima s namjerom „narodnog prosvjećivanja“, pa su tako 1927. održani Dani zdravlja: „Prvi dan predavao je o zdravlju školski liječnik dr. Ivan Tuškan. Predavanju su prisustvovali učenici-ce s nastavnicima i direktorom. Poslije predavanja išli su đaci u povorci po gradu. Drugi dan bila je zdravstvena smotra u zavodu, koju je obavio direktor sa škol. liječnikom, nastavnicima i đacima. Treći dan bilo je roditeljsko vijeće, na kom je održao predavanje roditeljima šk. liječnik.“ O povijesnim, geografskim i umjetničkim temama govorili su mnogi onovremeni intelektualci, o čemu svjedoči bilješka: „Profesor zagrebačkog univerziteta g. dr. Ferdo Šišić održao je ove godine predavanja: „Biskup Strossmayer“ i „Nutarnja politika Karađorđeva“. Novinar, književnik i poblicista g. Milan Marjanović održao je ova predavanja: „Rat ili mir“, „Umjetnost Ivana Meštrovića“ (za šake, sa slikama i filmom) i „Amerika i Američani“ (sa slikama). Predavanja su bila dobro posjećivana od građana svih društvenih slojeva. Obdržavana su u velikoj dvorani Gradske vijećnice ili Edison kinu.“