„Ove godine slavimo 225. obljetnicu postojanja karlovačke Gimnazije... Rijetki su gradovi koji imaju tako svijetlu i plemenitu tradiciju kao ova naša sredina. I upravo smo ove godine vratili našoj školi, za njezin rođendan, staro ime: Gimnazija.“ Tako je zapisano u školskoj kronici za 1991. godinu.