Gimnazij je bio kao i nemačka glavna učiona pod vojničkim zapovedničtvom, a ravnatelji su bili takodjer vojnici. Pervi je ravnatelj bio c. kr. četnik plemeniti Viedeman. Glavno je vojničko zapovedničtvo imenovalo dotične učitelje, kojim je i godišnju plaću doznačivalo kod vojničke blagajne u Zagrebu. Učitelji su bili svi otci franjevci. Nastavni je jezik bio nemački. Tako je bio taj gimnazij sve do školske godine 1809./1810. sasvim ovisan od vojničkog zapovedničtva.