Među gimnazijskim maturantima između dva svjetska rata bilježimo Ljudevita Jonkea (maturirao 1925.) kasnijeg sveuč. profesora, akademika, znamenitog kroatistu i predsjednika Matice hrvatske do 1971. godine, zatim pjesnika Ota Šolca (maturirao 1932.), opernog pjevača Dragutina Bernardića (maturirao 1931.), akademika i znamenitog slikara Josipa Vaništu (maturirao 1943.), akademika Branka Morsana (maturirao 1930.)... Tu su i kasniji profesori škole: đacima nezaboravni Ivan Del Toso (maturirao 1925.), Vjekoslava Levi-Klarić (1926.), Zlatko Pintar (1929.), Nada Šašel (1928.), Mara Zuber (1931.), Marija Vrbetić (1933.), Branko Rusan (1927.), Vladimir Senica...