„Sporazumno s upravom kina uređeno je, da za svaku prvu pretstavu dobije jedan nastavnik besplatnu ulaznicu, a onda uprava škole nakon njegovog referata dopušta ili zabranjuje đacima polazak daljnih dvaju pretstava toga komada“, zapisano je 28. lipnja 1932. godine.