Visokom naredbom zemaljske vlade Hrvatske od školske godine 1886./1887. ukinut je njemački jezik kao nastavni jezik i uveden hrvatski. Školsko izvješće popratilo je tu odluku s nepuna dva retka u odjeljku „Važne visoke naredbe“.