Ovako je izgledao nastavni program za prve razrede 1910. godine: „Pervi će učitelj učiti učenike: 1) mali katekizam do 5 glave, 2) na tablici slova poznavati, sricati i čitati. Po visokom odpisu dvorskoga ratnoga veća dne 24. listopada 1783 objavljenom po glavnom vojničkom zapovedničtvu dne 5. studenoga 1783 ovdašnjemu samostanu franjevačkom pre­dali su piariste obuku u glavnih nemačkih školah braći fra­njevcem, koji su imali obuku odmah nastaviti te nastojati i oko toga, da se otvore latinske škole sa 6 odnosno 5 razre­dah. Od te godine upravo počima privatna latinska škola, koja je do godine (792 imala 3 razreda; a istom od napo­menute godine 1792 postade gimnazij javnim zavodom. 3) sricati i nemački čitati 4) povaljenim pismom pisati.