„Gimnastika je uvedena kao obligatni predmet... ali zasada nema još na žalost... niti gimnastičke dvorane, niti igrališta“, stoji u zapisu iz 1908. godine. Sa VII. i VIII. razredom vježbalo se sabljom. Budući da se do sada nije mačovalo, bijahu rekvizite dosta manjkave... „Skupilo se za nuždu sablje s brda i s dola, teške i lake, klimave i prekratke, samo da se radi, da se vježba... Najmilija igra je nogomet“!