Odjel za bogoštovlje i nastavu Zemaljske vlade u Zagrebu (danas bi se reklo ministarstvo) zasipalo je škole raznim naredbama i „otpisima“. Da profesorima nije bilo lako, svjedoči uvid u dva „otpisa“ iz 1894. godine. U prvom (od 11. srpnja) se zabranjuje profesorima da privatno podučavaju đake. U drugom (od 6. rujna) se „povisuje stanarina učiteljima ovog zavoda“. Instrukcije su oduvijek bile izvor dodatnih prihoda profesorima, pa možemo samo zamisliti kako je zabrana djelovala na njih.