U izvješću Gimnazije za školsku 1905./1906. godinu ravnatelj Rudolf Strohal napisao je opširnu raspravu o povijesti škole i između ostalog: „Današnja kr. velika realna gimnazija u Karlovcu nastala je iz prvotna dva zavoda, iz kr. velike gimnazije u Karlovcu i c. kr. velike realke u Rakovcu... Po dobi je stariji zavod gimnazija. O gimnaziji počelo se u Karlovcu raditi već godine 1764. Ove godine bio je prihvaćen od vrhovne vojne oblasti u Beču prijedlog zapovijedajućeg generala u Karlovcu da se pozovu Piariste... da uče mladež latinski i njemački jezik, računstvo i moral na temelju katekizma...“ Tako je to počelo.