Ekipa Gimnazije Karlovac dvije je godine zaredom, i to 2015. i 2016., osvojila jedno od prva tri mje...

Velika humanitarna akcija "Tenisice za Etiopiju" trajala je od 9. svibnja do 1. lipnja 2010. Cilj ak...

Grupa učenika koja pohađa izbornu nastavu Političke geografije posjetila je 27. studenog 2009. Centa...

Karlovačko gradsko vijeće donijelo je odluku o priznanjima zaslužnim građanima i pojedincima. Nagrad...

Sve je započelo zahvaljujući našoj pedagoginji Vlasti Hrvat. Kao članica Školskog odbora centra za o...

Od školske godine 2006./2007. u našu je školu uveden novi fakultativni predmet – Njemački jezik za n...

U srijedu 20. rujna 2006. u našoj je školi pred 90-ak učenika trećih razreda A-smjene održano predav...

U kolovozu 1915. godine stigla je naredba da se „učenici, koji dolaze iz mjesta zaraženih kolerom, n...

Velike protumađarske manifestacije 1912. godine našle su odjeka i u Gimnaziji. Zbog đačkih manifesta...

I karlovačka gimnazija i realka u Rakovcu oduvijek su se odlikovale brigom za siromašne učenike, pa...