Karlovačko pjevačko društvo „Zora“ dopustilo je 1892. godine dobrim gimnazijskim učenicima da bespla...

Ovako je izgledao nastavni program za prve razrede 1910. godine: „ Pervi će učitelj učiti učenike: 1...

„Gimnastika je uvedena kao obligatni predmet... ali zasada nema još na žalost... niti gimnastičke dv...

Profesor Hugo Sedlaček „raspisao“ je 1912. svojevrstan natječaj: ponudio je 15 kruna nagrade učeniku...

Gimnazija je svake godine obogaćivala svoje zbirke učila novim nabavkama, pa evo dijela tih kupovina...

Odjel za bogoštovlje i nastavu Zemaljske vlade u Zagrebu (danas bi se reklo ministarstvo) zasipalo j...

Ocjene gimnazijskih đaka u prošlom stoljeću dijelile su se na „uspjeh u naucih“ sa 7 stupnjeva i na...

U izvješću Gimnazije za školsku 1905./1906. godinu ravnatelj Rudolf Strohal napisao je opširnu raspr...