I profesorska i učenička gimnazijska knjižnica oduvijek je, uz kupovanje, dobivala knjige od građana...

U gradu je godinama radila tzv. srednjoškolska ekstenzija pod upravom gimnazije, a namijenjena i đac...

U šk. god. 2007./2008. u radu Novinarsko-medijske sekcije sudjelovalo je dvadesetak učenika. Svi su...

Učenici pervoga razreda biti će ustmeno izpitivanio pravilih slovničkih, o počelih iz keršćanskoga n...

Naša Gimnazija poznata je po mnogim projektima, pa i po projektu „MEMOAIDS“ (Mladi educiraju mlade o...

U Gimnaziji je 1927. godine osnovan i tamburaški zbor s 59 učenika i 31 učenicom. Muški je zbor u ve...

Gimnazijski tajnici vodili su doista detaljnu statističku obradu učenika, pa smo izabrali dio statis...

Na Gimnaziji se nije vodila detaljna statistika samo o učenicima. Tako 1887. nalazimo u školskom izv...

Đačka gimnazijska udruženja osnovali su zimi 1935. godine „za pokus“ đačku čitaonicu. Ravnatelj škol...

Centar odgoja i usmjerenog obrazovanja „Dr. Ivan Ribar“ nastao je spajanjem bivših škola: Gimnazije...