Svake školske godine išao je uz nadzor profesora priličan broj učenika na izlete, koliko je to vrije...

Gimnazijski sedmoškolci posjetili su 27. svibnja 1911. gradsku pivovaru, „da pregledaju pripreme za...

Inicijativa za pokretanje "Glazbene i crtačke radionice Gimnazije Karlovac" rojila se dugo u glavama...

Gimnazija je imala i zbirku za gimnastiku u kojoj su 1896. godine bila 382 pomagala i rekvizita. Te...

Akcija odvajanja otpada započela je tjedan dana nakon Dana planeta Zemlje, točnije 29. travnja 2009....

U subotu 17. ožujka 2007. u našoj je školi, na inicijativu Kinokluba Karlovac, otvoreno mikrokino. I...

Dana 13. srpnja 2002. godine Gradsko vijeće grada Karlovca dodijelilo je Gimnaziji Karlovac Plaketu...

Gipsane modele glava i predmeta, što su učenicima služili pri učenju prostoručnog crtanja, Gimnazija...

Visokom naredbom zemaljske vlade Hrvatske od školske godine 1886./1887. ukinut je njemački jezik kao...

Gimnazijska novost zabilježena je s nadnevkom 28. lipnja 1927. godine: uz uobičajeni program, vezan...