Školske godine 1936./1937. ispunila se težnja učenica te je osnovana Ženska omladinska sekcija kao s...

Briga o učenicima putnicima vidljiva je u bilješci koju je kroničar zabilježio 1932. godine: „Nastoj...

Dana 19. ožujka 2005. održano je završno natjecanje „Poznavanje prometnih propisa i prometne kulture...

Fakultetsko vijeće Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu donijelo je 16. list...

U školskoj godini 2014./2015. održana je smotra radionica pod nazivom "Večer matematike" koju već tr...

Godine 1874. hrvatski jezik postaje „posve nastavnim jezikom, a njemački spane na obligatan predmet,...

„Dobrac usried zime u tolikoj mjeri (je) zahvatio u mladeži nižih razreda, da su se I. – IV. razred....

„Njegovo ces. i kr. apostolsko Veličanstvo blagoizvoljelo je previšnjim riešenjem od dne 1. augusta...

Do 1921. godine, kada je sačinjen spisak, direktori, odnosno ravnatelji Gimnazije bili su: pok. Vikt...

Gimnazija Karlovac zaista se može pohvaliti dinamičnim i burnim učeničkim životom koji je prepun nov...