Potres koji je „srdcem Hrvatske nemilo potresao 9. studenog 1880.“ zadao je i „sgradi samostanskoj,...

Rědku sreću doživěla je ova gimnazija dne 13. ožujka t. g. povodom premilostivoga pohoda Nj. apostol...

"Onog časa kad su trebala zazvoniti školska zvona za početak nastave, kad je grad trebao zabrujati z...

„Od početka ove školske godine (1938./1939.) primaju se u ovaj zavod samo učenici, jer je... otvoren...

Zajednica doma i škole koristila je školi. Navodi se da je već početkom šk. god. 1931./1932. kupljen...

Godine 1921. zapisani su neki bivši profesori škole, koji su postali poznati školski pisci, književn...

Iako je ukinuta predvojna obuka učenika, 1913. đaci se vježbaju na domobranskom vježbalištu u strelj...

Gimnazijski sedmoškolci posjetili su 27. svibnja 1911. gradsku pivovaru, „da pregledaju pripreme za...

Profesorska knjižnica imala je 1896. godine 3294 djela, učenička 1588 knjiga, geografsko-historijska...

Gimnazija je imala i avio-klub modelara (osnovan 1933.), pa su 1936. nastupili na natjecanju u Zagre...