Nikola Tesla

Centar Nikole Tesle

Trenutno je u izradi projekt uređenja zgrade na adresi Rakovac 6 u "Centar Nikole Tesle". Zapisnik s radionice o uređenju možete pogledati na ovoj poveznici.

Djetinjstvo i školovanje u Rakovcu

Nikola Tesla rođen je 10. srpnja 1856. g. u Smiljanu nedaleko Gospića.
Bio je četvrto od petero djece MILUTINA TESLE i GEORGINE zvane ĐUKA, rođene MANDIĆ. Prvo troje djece MILKA, DANE i ANGELINA rođena su u Senju, a NIKOLA i MARICA rođeni su u Smiljanu.

Teslina rodna kuća

sl.1. Rodna kuća Nikole Tesle u Smiljanu, pored pravoslavne crkve

Teslina rodna kuća

sl.2. Teslina rodna kuća danas

Otac Nikole Tesle Milutin bio je pravoslavni svećenik mada je najprije krenuo u vojnu službu. Za njega je sam Tesla rekao da je bio pravi životni filozof, pjesnik i pisac. Znao je recitirati tekstove na nekoliko jezika, čitao je klasike, pisao rečenice pune dosjetki i satire. Često je Nikoli zadavao korisne zadatke radi razvijanja pamćenja i kritičkog mišljenja (kao npr. računanje napamet). Otac je imao i vrlo bogatu knjižnicu (navodno je posjedovao enciklopediju francuskih enciklopedista Diderota i D'Alemberta).

Teslina se majka djevojački prezivala Mandić i bila je iz Gračaca. Po majci je iz poznate ličke obitelji Budisavljević. Za nju neki tvrde da je bila nepismena, a sam Tesla kaže da je bila prvorazredni izumitelj npr. raznih potrepština za domaćinstvo. Sijala je sjemenje, uzgajala biljke i prela te šivala za cijelu obitelji.

Brat Dane umro je u dobi od dvanaest godina. Tesla je često govorio da je brata smatrao uzorom i da je brat bio puno sposobniji od njega. Nikada nije prežalio njegovu preranu smrt.

Nakon tri razreda niže realke u Gospiću Tesla je nastavio školovanje u Kraljevskoj velikoj realki u Rakovcu. Rakovac je tada bio selo južnije od tvrđave Karlovac, na lijevoj obali Korane.

U vrijeme školovanja u Rakovcu Tesla je stanovao kod svoje tete Stanke, udane Branković.

Na Rakovcu je osnovana 1851./52., za upravitelja Johanna Januškovca, vezana s osnovnom školom, „mala" dvorazredna Realka. Godine 1863. Realka u Rakovcu dobiva treći razred i tako postaje „Kraljevska velika realka". Do godine 1865./66. dobiva šesti razred, a 1871. otvoren je i VII. razred. Na Realki je održan 1871./72. i prvi ispit zrelosti, pa otada njeni polaznici neće više morati polagati prijemni ispit na višim tehničkim školama.

U Kraljevskoj velikoj realki su još uvijek na snazi zakoni Krajine i još uvijek je nastavni jezik njemački, kao i u ostalim krajiškim školama. Jedino su od 1860. vjeronauk i povijest predavani na hrvatskom jeziku.

Neki od izvanrednih profesora koji su predavali u vrijeme Teslinog školovanja

  • Šišman pl. Šoštarić Letovanički - gospodarstvo i prirodopis
  • Martin Sekulić - profesor strojarstva i aritmetike, čuvar fizikalnog kabineta
  • Dr. Petar Tomić - profesor zemljopisa i povijesti
  • Franjo Valla - dugogodišnji profesor, pisac i prevodilac mnogih povijesnih djela iz Francuske revolucije
  • Augustin Löffler - profesor matematike i fizike i predavač gimnastike, osnovao "gombalište" .

Tesla

Sl.3. Nikola Tesla za vrijeme školovanja u Rakovcu

Nikola Tesla upisao je Kraljevsku veliku realku 1870.godine. Školske godine 1870./71. pohađa četvrti razred i ima četrnaest godina. Školske godine 1871./72. ide u šesti razred, a 1872./73. u sedmi razred. Tesla je iz četvrtog prešao u šesti razred jer je škola dobila sedmi razred i to tako da je između tri niža i tri viša ubačen jedan razred.

Od sačuvanih dokumenata Zapisnik broj 10. sa sjednice nastavničkog zbora održane 11. veljače 1873. g. sadrži imena pohvaljenih i prekorenih učenika pojedinih razreda. Nikola Tesla je pohvaljen iz povijesti, a ukoren zbog loše ocjene iz matematike. Ocjena je do kraja godine bila ispravljena, a vjerojatno je bila posljedica duže bolesti. U završnoj svedodžbi iz matematike ima ocjenu odličan.

Zapisnik br. 10 sa sjednice nastavničkog zbora održane 11. Veljače 1873.

U 7. razredu treba pohvaliti:
Medić Mojs. - kemija, povijest, francuski i vjeronauk
Schier Karl - povijest, vjeronauk
Bartaković Jul - vjeronauk
Tesla - povijest

U 7. razredu treba ukoriti:
Amšel Đuro - matematika
König Gjula - povijest, francuski, vjeronauk
Tesla - matematika

Maturirao je 24. srpnja 1873. god. U svjedodžbi sa ispita zrelosti Nikola Tesla je zabilježen pod brojem 7 i pogrešno je kao datum rođenja naveden 2. studeni 1856. g.

ISPITANIKOVO IME: Nikola Tesla

VJERA: grčke nesjedinjene

RODNO MJESTO: Smiljan u Vojnoj krajini

DOMOVINA Hrvatska

STAROST: rodj. 2.novembra 1856. god.

ZANIMANJE RODITELJA: Sin grčkonesjedinjenog protojereja Milutina Tesle

STUDIJ GIMNAZIJE: Učio nižu gimnaziju u Gospiću, a višu svršio u Karlovcu

ZAPISNIK O MATURALNOM ISPITU ODRŽANOM U C. K. VELIKOJ REALKI U RAKOVCU NA KRAJU ŠKOLSKE GODINE 1872./1873.

Predmeti Ocjene
Moralno vladanje pohvalno
Vjeronauk pohvalno
Materinji jezik (Hrvatski) zadovoljava
Drugi živi jezik (Njemački) odličan
Geografija i povijest odličan
Matematika odličan
Nacrtna geometrija zadovoljava
Prirodopis pohvalno
Fizika pohvalno
Kemija pohvalno
Prostoručno risanje dovoljno
Zrelost za tehničku školu zreo

Potpisi ispitne komisije:

Živko Vukasović, zemaljski inspektor srednjih škola
Šoštarić, Franjo Kreminger, zapisničar, Sekulić, A. Hoeffler, N. Gr. Živković, Petar Tomić,
G. Fridrih, Jagunić, M. Brašnić, Joh. Jamnicki

Zanimljivosti iz njegovog života u Rakovcu su i dva slučaja kada se gotovo utopio na Korani.

Jednom je zaronio ispod pontonskog mosta i kada nije mogao izroniti, a ponestajalo mu je zraka, sjetio se da mora biti zraka između vode i dasaka mosta pa se tako spasio. Drugi put je nabujala rijeka bila jača nego što je on mislio pa se spasio tako što se sjetio dijagrama hidrauličnog tlaka (tlak tekućine u pokretu srazmjeran je prostoru na koji djeluje), sjetivši se toga okrenuo se na stranu i uspio je doplivati do obale obale.

Nakon mature Nikola Tesla obolio je od kolere i nekoliko mjeseci bio prikovan za krevet. Nakon ozdravljenja otac ga je poslao na oporavak kod ujaka Tome Mandića u Tomingaj gdje je uživao u prirodi te se u potpunosti oporavio. Dvije godine nakon mature upisao se na visoku tehničku školu u Grazu koju je pohađao sa stipendijom komande Vojne krajine.

Natalija Jadrić, prof.
Tanja Mihaljević, prof.