2.c

Razrednik: Denis Plavetić

jezična gimnazija

 1. Bijelić, Filip
 2. Biličić, Dorotea
 3. Čakarić, Lara
 4. Ćalina, Lea
 5. Đoković, Marina
 6. Halovanić, Ana
 7. Hlaić, Lorena
 8. Ivaniš, Ana
 9. Kolić, Monika
 10. Mali, Ana-Marija
 11. Marochini, Marta
 12. Martinaj, Shkëlzen
 13. Mataija, Luka
 14. Mikan, Marija
 15. Mikšić, Paula
 16. Miličević, Kristijan
 17. Mrgan, Tomislava
 18. Pavlović, Ana
 19. Protulipac, Paula
 20. Rumenović, Andrea
 21. Slunjski, Ana
 22. Starešina, Dorotea
 23. Stipić, Lucija
 24. Šunjka, Mihaela
 25. Tuškan, Petra
 26. Vujčić, Hanna
 27. Vuković, Gloria
 28. Žarković, Lucija
 29. Žeger, Lucija